anlam

is.
1. 意义, 意思, 含意, 涵义: \anlam aykırılığı 语́ 误解, 曲解 Bu sözcüğü anlamı nedir? 这个词是什么意思?Kelli felli müdürsün, borun ötmez demenin anlamı var, biraz çalış bu işi mutlaka yaparsın. 你是一个堂堂正正的经理, 你说你人微言轻是什么意思?好好干, 这事儿你肯定干得了!
2. 逻́ 观念, 主张
◇ \anlam vermemek 不理解: Ailem yaptıklarıma anlam veremiyor. 全家人都不理解我的做法。\anlamına gelmek 意味着: Bu da Filistin devletinin yine ertelenmesi anlamına geldi. 这也意味着巴勒斯坦建国也将推迟。

Türkçe-Çince Sözlük. 2014.

Look at other dictionaries:

 • anlam — is., db. 1) Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, fehva, valör 2) man. Bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin veya eserin anlatmak istediği şey Birleşik Sözler… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • anlam kötüleşmesi — is., dbl. Anlamı iyi ve olumlu olan bir kelimenin zamanla kötü veya kötüye doğru giden bir anlam kazanması, anlam bayağılaşması …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • anlam çıkarmak — 1) bir cümleden veya metinden yeni ve değişik bir anlam yakalamak 2) mec. yersiz ve gereksiz bir yargıya varmak, yanlış değerlendirmek; bir söze, söyleyenin aklından geçmeyen bir anlam vermek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • anlam bayağılaşması — is., dbl. Anlam kötüleşmesi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • anlam bilimi — is., dbl. Dili anlam açısından inceleyen bilim dalı, semantik …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • anlam bilimsel — sf., dbl. Anlam bilimi ile ilgili, semantik …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • anlam daralması — is., dbl. Geniş kavramları olan bir kelimenin, bu kavramlar içinden tek bir anlam bildirmesi durumu, genel bir anlamdan özel bir anlama geçiş …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • anlam değişmesi — is., dbl. Anlamın daralması, genişlemesi, kayması veya bayağılaşması Göl adı olan Terkos un, musluk suyu anlamında kullanılması anlam değişmesine bir örnektir …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • anlam genişlemesi — is., dbl. Dar bir anlamda kullanılan bazı kelimelerdeki anlamın ilgili kavramlara yayılması Baş kelimesinin kafa anlamından anlam genişlemesiyle her meslek ve kuruluştaki üst aşama anlamını bildirmesi gibi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • anlam iyileşmesi — is., dbl. Kötü ve olumsuz anlamı olan bir kelimenin zamanla iyi anlam kazanması …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • anlam kayması — is., dbl. Yeni bir anlam vermek üzere kelimelerin gerçek anlamlarından kayarak kalıplaşmaları Dil dökmek, ağız yoklamak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.